torstai 3. heinäkuuta 2014

Moottorin säätöä: TunerPro


GD ja oheisohjelmat
Aiemmin on jo ollut juttua GuzziDiagista ja sen käyttöönotosta ja käyttämisestä vianetsintään ja pintapuoliseen säätöön sekä perusarvojen resetointiin eli alkuarvojen uudelleen asettamiseen. Soveltuu Guzzeihin, Ducateihin, Morineihin ja muutamiin muihinkin pyöriin. Tarvitaan tietysti tietokone käyttöjärjestelmineen sekä merkkikohtaiset välikaapelit joilla tietokone kytketään moottoripyörään.

GD Reader
Sen lisäksi GuzziDiagin ohessa käytetään GD-Reader-ohjelmaa jolla moottorinohjaustiedostot saadaan tallennettua moottorinohjausyksikön, ECU:n, ulkopuolelle. Sinälläänhän sillä ei mitään tee jos ei ole järjestelmää sen katselemiseksi ja muokkaamiseksi. Tähän rakoon sopii siis hyvin TunerPro. Se on myös ilmaisohjelma.

TP muokkaa
Sillä pystyy tietyin edellytyksin katselemaan, vertailemaan sekä muokkaamaan moottorinohjaustiedostoja. Siitäkään ei ole mitään iloa jos ei ole menetelmää siirtää tiedostoja takaisin ECU:uun käytettäväksi moottoripyörässä. Siihen puutteeseen auttaa GD-Writer jolla moottorinohjaustiedoston voi "kirjoittaa" ECU:un.

Saatavilla
Kaikki tarpeellinen tieto ja apuohjelmat löytyy toistaiseksi tästä linkistä tai sieltä löytyvistä linkeistä:  download/GuzziDiag/

Harrastajilla käytössä
Useille guzzisteille ja ducatisteille on perusohjelma GuzziDiag jo tuttu ja sen käyttö suomenkielisenä versiona helppoa. TunerPro sen sijaan ei ole käännetty suomeksi mutta on helppokäyttöinen englanninkielinen kunhan pääsee alkuun.
Edellinen TunerPro-juttu. Kuvien kera.

XDF-tiedostot
TunerPro tarvitsee eräänlaisen sovitin- tai tulkkiohjelman saadakseen moottorinohjaustiedostot näkyviin ymmärrettävässä muodossa. Niitä kutsutaan .xdf-tiedostoiksi ja ovat moottorinohjaustyypin mukaisia. Väärällä .xdf-tulkilla avattu tiedosto voi olla näytöllä mössöä tai ei näy lainkaan.

Kopioidaan pyörästä
Ensiksi tarvitaan pyörässä oleva moottorinohjaustiedosto. Sen nimi on .bin-tiedosto. Yleensä se "luetaan" eli tässä vaiheessa kopiodaan pyörän ECU:lta GD-Reader-apuohjelmalla ja talletetaan tietokoneeseen ja varmuuden vuoksi jonnekin muuallekin talteen niin että sitä ei voi muokata edes vahingossa.

Vain katselu
Lukeminen eli tässä tapauksessa kopiointi ei muuta ECU:ssa olevaa tiedostoa millään lailla. Tiedoston hukkaaminen tai turmeleminen voi vaikeuttaa myöhemmin pyörän käyttöä.

Merkkihuoltokin voi tehdä jotain
Pitää huomioida että edes merkkihuollot eivät kykene tekemään näin syvälle meneviä toimenpiteitä. Siellä vain kirjoitetaan uutta vanhan päälle eikä paluuta vanhaan ole enää koska kirjoitettaessa vanha tiedosto tuhoutuu. Huollossa ei siis kopioda olemassa olevaa tiedostoa. Sellainen voi heillä kyllä olla saatavissa ennestään mutta ECU ei enää suostu ottamaan sitä vastaan kun uutta on jo tarjottu.

Bin-tiedoston hallinta
Kun olet tallettanut .bin-tiedostosi, oli niitä yksi tai useampi, ehkä kaverilta saatu, sitä varten tekemääsi tiedostokansioon, on haluttu tiedosto helppo löytää. Esimerkiksi: Tiedostot -> (alakansio) Pyöräsi malli -> (alakansio) Bin-tiedostot. Rinnalle kansio nimeltä XDF, joka sisältää vähintään oman pyörämallisi moottorinohjaustyypin mukaisen .xdf-tiedoston jota tarvitset TunerPron käytössä.

Malliksi miltä näyttää
Laitan omalta koneeltani (W7) malliksi "tallennusväylän" jota TunerPro seuraa automaattisesti kun haluan sieltä käyttöön joko .bin-tiedoston tai .xdf:n klikkaamalla TunerPron palkista kyseistä kohtaa.

Tiedostopolku: Kirjastot>Tiedostot>GuzziDiag.

Kansiot ja selkeä hakemisto
Sattuneesta syystä (tallissa useita erilaisia moottoripyöriä) on tietokoneellani useita edellisten alatiedostoja ja vielä niidenkin alatiedostoja eli tässä tapauksessa "Kansioita". Ne sisältävät joko vaihtoehtoisia tai vanhempia .xdf-tiedostoja tai Bins-osastolla useita vaihtoehtoisia ja eri malleihin soveltuvia "karttoja" siististi järjestyksessä kukin laji omassa kansiossaan nimettyinä. Lisäksi on kaikenlaista aiheeseen liittyvää sälää.

Kirjastot>Tiedostot>GuzziDiag>XDF_Files.

Löytyy helposti
Tietokoneeltasi löydät näin selkeästi tehdyn "polun" päästä kaiken tarpeellisen niin ei kulu aikaa ja hermoja että "minne h**vettiin taas sen tallensin". Tuttua ainakin minulle.

File = "kartta"
Kun avaat TunerPron niin sen valikkopalkissa vas ylhäällä on "File", jolla avataan katseltava tai muokattava .bin-tiedosto. Siis se jota jotkut kutsuvat "kartaksi". Seuraava on "XDF" josta valitaan kyseisen moottorinohjaustyypin .xdf-tiedosto. Se "tulkkaa" .bin-tiedoston ihmisen ymmärtämään muotoon TunerPron taululle. Samalla vasemmalle ilmestyy valikkopuu josta voi + painalluksella avata niitä alueita joita haluat tarkastella.

Paljon numeroita eri väreillä
Kun näin teet niin näyttöön aukeaa ikkuna jossa on numeraali taulukko. Sen yläreunassa on eri toimintoja: esimerkiksi punaista "käppyräviivaa" klikkaamalla saa saman taulukon näkymään 3D-muodossa. Sitä taasen voi liikuttaa havainnollisimpaan asentoon hiirellä ja sen oikealla painikkeella.

Kolmiulotteisena
3D-karttaa voi myös muokata tässä tilassa. Voit huoletta harjoitella, kunhan et tallenna harjoituksiasi, koska ne voivat kummitella jossain myöhemmin. Kone kyllä kysyy tallennusta kun koitat poistaa muokattua 3D-kartan numeraaliversiota näytöstä. Muokkaus tapahtuu niin että valitset säätöpisteen klikkaamalla ja siirrät sitä hiirellä ja vasemmalla painikkeella "raahaamalla". Voi valita yhden pisteen tai pistejoukon jota raahaat haluttuun suuntaan. Monet kokevat tämän helpommaksi. Numeraalitaulussa voi taas käyttää erilaisia funktioita eli laskukaavoja: voi kertoa, jakaa, lisätä, vähentää, jne arvoikkunaan merkityn arvon mukaan napauttamalla "Execute"-painiketta. Sitä varten on "maalattava" kyseinen muokattava kohta tai alue, jolle haluat muutoksen vaikuttavan.

Numeraali ja 3D toimivat rinnakkain
Nämä säätötoimenpiteet näkyvät myös numeraalitaulukossa punaisena niiltä osin kun muutosta on tehty. 3D-muodossa muutos näkyy pistejoukkona "kartassa". Tallentamisen jälkeen muutoskohdat eivät enää näy.

Mahdollisuus vertailla tiedostoja
Eri "karttoja" voi myös vertailla keskenään TunerPro:lla. Valikkopalkissa on kohta "Compare" avaamalla siitä valikon ja hakemalla tiedostosta omasta .bin tiedostosta poikkeavan, esimerkiksi itse muuttamasi tiedoston tai jonkin muun saman mallin pyörän, jolla on sama moottorinohjaus eli .xdf-sopivuus, voit verrata näitä kahta tiedostoa keskenään ja suorittaa esimerkiksi "vähennyslaskun" näiden kahden .bin-tiedoston välilä. Vertailtavia tiedostoja voi olla useampiakin.

Visuaalinen vertailu
Kun .bin-tiedosto avataan se aukeaa erilliseen ikkunaan jossa on omat toimintonsa: vaa'an kuva tarkoittaa visuaalista vertailua ja kolmio vertailevaa laskutoimintoa. Numerotaululla tämä ei ole kovin visuaalista mutta "käppyrää" eli 3D-painiketta klikkaamalla saa näkyviin kyseisen kartan. Vertailukarttaa ei voi muokata.

(Usein mallisarjassa on vain pieniä eroja moottorinohjauksessa mallien välillä. Esimerkiksi Breva850 - Griso850. Niiden moottorinohjaustiedostojen vertailu on usein hedelmällistä. Myös tehtaan tekemien uusien ja toimivaksi havaittujen päivitysten käyttö, silloin kun ne on kopioitu GD-Readerilla, siirto omaan pyörään voi olla hyvin tyydyttävää, ainakin kustannuspuolelta katsellen. Näitä on myös useasti tarjolla internetissä joko ilman tai rahaa vastaan. Niihin pitää suhtautua kuitenkin varauksella.)

Päiväkirja muutoksille
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa: itse järjestelmäkin kirjaa joitain muutostietoja mutta paras, ja selkein tapa on erottaa tiedostot toisistaan niille sopivalla nimellä. Esimerksi: Breva850_08_vakiomoottori_sytytysennakko_lisätty_4500rpm.bin
Lyhenteitäkin saa käyttää kunhan ymmärrät jälkeenpäin mitä olet tarkoittanut. Jos taas haluat lähettää "sen tosi hyvän" moottorinohjaustiedoston kaverille niin silloin kannattaa tehdä tiedoston nimestä mahdollisimman tietopitoinen ja vielä selvitys ohessa.  Jos saa vain tiedoston Breva850.bin ei siitä voi ihan kauheasti päätellä että onko katalysaattori käytössä vaiko avoimempi putkisto tai onko vapaavirtaussuodatin. Näiden tietojen pitää seurata käyttökelpoista tiedostoa. Myös tiedoston alkuperä voi olla tärkeä: esimerkiksi eri maihin toimitettavat pyörät saattavat omata erilaisia moottorin rakenneosia. Moottorin tyyppimerkinnän sisällyttämien on silloin tärkeää.
Päivämääräkin on hyvä tapa merkitä lyhyesti ko tiedosto mutta silloin joutuu pitämään muutospöytäkirjaa että mitä kyseisenä päivänä tulikaan tehtyä. Korkeintaan yksi muutos kerrallaan ja kokeilu. Muutoin ei voi tietää mitä mikäkin muutos on vaikuttanut.

Muistiin
Säädön aikana voi kirjata tietoja sanallisesti osaamallaan kielellä jotka jäävät kyseisen moottorinohjaustiedoston liitetiedoiksi. Yläpalkissa on kohta "Wiew" Sieltä voi avata "Parameter summary list"-toiminnon. Kun teet muutoksen johonkin kohtaan kartassa, toiminto muutostiedon asianmukaiseen kohtaan listassa nimeltä "Parameter comments". Tosin englanniksi. Tähän kommentointilistaan voi kirjoittaa myös muilla kielillä asiat jotka katsot tarpeelliseksi tallentaa.

Alkaa aina kopioinnilla
Teitpä niin taikka näin niin ensimmäinen homma on edelleen kopioida ECU:sta siellä oleva tiedosto. Se tarvitsee kuitenkin vain tehdä kerran kunkin pyöräyksilön suhteen. Kunhan esimerkiksi muistitikulle tai CD-levylle säilötty tiedosto kulkee pyörän mukana esimerkiksi huoltokirjan liitteenä.

Epämääräiset lähteet
On tapahtunut sellaista että merkkihuollossa on syötetty uusi päivitys ECU:un ja se on ollutkin jostain syystä korruptoitunut tai muutoin toimimaton. Merkkihuollolta loppuvat tällöin keinot ja asiakkaan pitää hankkia pyöräänsä uusi ECU. Eikä tämä ole mitään juttua vaan täyttä totta.
Jos vanha, edes jollain lailla toimiva, tiedosto on tallessa voisi siihen aina palata syöttämällä se takaisin GD-Writerilla. Muutaman minuutin homma.

Tässä juutuubivideoesimerkki TunerPro:n käytöstä

Jos menee metsäänAlussa saattaa tuntua sekavalta mutta kun käyttää järjestelmää muutaman kerran alkavat eroavaisuudet löytyä ja päätellen niiden mukaan voi tehdä kaikenlaista muutosta moottorinohjaukseen.
Pitää olla tarkkana että mootorinohjaustiedostoa (.bin) vastaava aputiedosto (.xdf) täsmäävät toisiinsa. Vääräkin .xdf avaa kyllä mutta tiedoston tarkkailu tai säätäminen on mahdotonta. Laitan esimerkkikuvan miltä virheellisellä .xdf:llä avattu 3D-kartta näyttää. (Ero tällä kertaa varsin lievä.)

Väärä .xdf-tiedosto käytössä.

Alla vastaavasti oikein avattu, eli .bin-tiedosto ja .xdf-tiedosto ovat "samaa paria" ja 3D-kartta on järjellisen näköinen.

Oikea .xdf-tiedosto käytössä.

Tarkkana
Ero ei siis välttämättä ole kovinkaan suuri ja sen erottaminen virheellisestä "parituksesta" voi olla hankalaa koska joissakin moottorinohjauksissa on käytössä varsin erikoisenkin muotoisia karttoja. (Muun muassa vasemman ja oikean sylinterin välinen erokartta on omituisen näköinen vaikka onkin aivan looginen kun siihen ja sen tarkoitukseen paneutuu.) Myös eri karttojen skaalaus poikkeaa toisistaan. Toisin sanoen pienistäkin muutoksista saadaan näyttävän näköisiä karttoja vain skaalausta muuttamalla, useimmin Y-akselilla.

Eri määrä bittejä
Huomaa että samaan moottorinohjaukseen voi olla eri "bittimääräisiä" .xdf:iä. Vanhemmissa on tyypillisesti vähemmän bittejä. Se selviää yleensä sillä että "vääräbittinen" .xdf antaa epämääräisen tuloksen tai ei oikein mitään tietokoneen näytölle. Suurimmalla osalla nykymoottorinohjauksista on vähintään arvona 32k.

Aina omin päin
.xdf-tiedosto myös määrittelee sen mitä alueita voi tarkastella ja mitä säätää. .bin-tiedostoja on jo liikkeellä suuri määrä mutta .xdf-tiedostot ovat niitä  jotka tuovat .bin-tiedostot katselun ja muokkauksen piiriin. .xdf-tiedostoja kehittää pieni ryhmä asiaan paneutuneita harrastajia ja he ovat olleet sitä mieltä että näiden ohjelmien (GuzziDiag, GD-Reader, GD-Writer ja TunerPro sekä .bin- että .xdf-tiedostojen käytöstä ei saa laskuttaa kolmatta osapuolta. Tarkoitus on siis saada harrastajat käyttämään tätä kokonaisuutta omatoimisesti. Muut luottakoon merkkikorjaamoiden apuun.) Mitään takuuta ei ole.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti