sunnuntai 28. heinäkuuta 2013

TunerPro -puuhastelua
Muokkausohjelma
GuzziDiagin oheistoimintona käy oikein hyvin ilmaisohjelma TunerPro. Jos on käytössä kopio oman moottoripyörän moottorinohjauksen tiedostosta (.bin-tiedosto) tai siihen sopiva esimerkiksi internetistä saatu tiedosto voi sitä ryhtyä muokkaamaan omatoimisesti TunerPro-ohjelmalla.

Tyyppikohtainen muunnintiedosto
Että TunerPro kykenee avaamaan .bin-tiedoston ihmisen ymmärtämässä muodossa tarvitaan sitä varten .xdf-tiedosto.
.xdf-tiedosto on järjestelmäkohtainen eli jokaiselle ECU-tyypille on omansa. Tässä jutussa kyseessä IAW5AM -ECUn muokkaus.

Muokkaus on helppoa
Muokkaaminen ei ole lainkaan vaikeata. Vaikeinta on tietää mitä pitäisi muokata. Hommaa ei auta aluksi yhtään se että moottoripyörä on toiminut varsin hyvin alkuperäisellä tehtaan asentamalla tiedostolla.

Syy muokkaamiseen
Onko se kuitenkaan paras mahdollinen nykyisiä polttoaineita ajatellen tai onko pyörän omistajalla haluja saada jotain pyöränsä käyttöominaisuuksista parannettua. Lisää tehoa, taloudellisuutta, joustavaa moottorikäytöstä, jne.

Euronormin vuoksi
Ensimmäinen asia mikä tulee mieleen on vanhempien mallien alkuperäistiedostossa olevat ns. saastekuopat ja niiden tehoa alentava vaikutus: ensimmäisenä tulee mieleen korjata tilanne siltä osin.

Ristiriitaista
Samalla se useimmiten parantaa pyörän taloudellisuutta (myös vähentää kokonaispäästöjä) koska ei tarvitse enää "vedättää" heikomman alueen yli vaihtaakseen isommalle.

Tavallaan valmistaja huijaa viranomaista
Nämä päästömääräyksistä johtuvat kuopat ruiskutuskartoissa (usein myös sytytyskartoissa) ovat viranomaisia varten. Kuluttajaa ne lähinnä häiritsevät. Laitan tähän esimerkin Breva 1100 alkuperäistiedostosta jossa kuopat näkyvät melko selkeästi.

 "Saastekuopat"

Käytännön suorittaminen 
En puutu edellämainittuihin asioihin enää mutta käyn läpi hieman sitä miten TunerPro toimii käytännössä.

Interaktiiviset kartat kahdessa muodossa
Kartat, joita säätäminen koskee, saadaan ohjelmalla näkyviin kahdella tapaa: numeraalisena tauluna ja siihen perustuvana kolmiulotteisena "karttana". Jos jompaan kumpaan tehdään muutoksia ne näkyvät aina toisessa välittömästi.

Omasta päästä
On makuasia kuinka muutoksia tekee ja mikä on muutoksien tarkoitus. Itse arvostan kolmiuloitteista karttaa muutoksien tekoon, varsinkin hienosäädön osalta.

Käsi kädessä
On syytä muistaa että jos muuttaa ruiskutuskarttaa on syytä vastaavasti tarkastella sytytyskartan vastaavia kohtia että esimerkiksi seoksen rikastuessa sille annetaan enemmän palamisaikaa. Ts. sytytysennakkoa lisätään. Parametripuussa termit: Main Fuel ja Main Ignition Advance. Niitä klikkaamalla saa avautumaan kullosenkin tiedoston.

Parametripuu heinäkuussa 2013.

Toimintojen listaus
Tästä löytyy kaikki ne toiminnot joita voi säätää (Tunable) tai tarkkailla (Read only) tai nimetä. Kullakin ECU-tyypillä on omannäköisensä parametripuu. Sen laajuuteen vaikuttaa niiden osioiden määrä joihin on pääsy GuzziDiag Readerilla. Kuvassa yllä Breva 1100-mallin (5AM) parametripuu. (Norge, Sport, Griso)


Sytytyksen numeraalinen taulu
Numeraalinen sytytysennakon taulu.
Sytytysennakkoa säädetään seuraavasti
Taulussa näkyy vasemmassa reunassa kierrosluku ja vaakaan ylärivissä on kaasuläpän asento asteina.

Astelukemia
Numerot taulussa ovat asteita ennen yläkuolokohtaa. Yksinkertaisesti pieni luku kertoo pienestä sytytysennakosta ja iso suuresta.

Kartan tarkoitus vasemmassa yläkulmassa
Sivuhuomautuksena voi sanoa että kartat, sytytys, ruiskutus, delta, jne ovat kovasti toisensa näköisiä mutta niiden tarkoitus selviää vasemman yläkulman nimikkeestä. 

Muutokset
Olen tehnyt tuohon yllä olevaan tauluun kaksi muutosta: aiemman joka näkyy punaisina numeroina joka on siten jo valmis muutos ja aktiivisen muutoksen joka erottuu tummemman sinisena alueena.

Funktion voi valita
Sen muutosfunktio näkyy paraillaan taulun yläreunassa jossa on valikkotekstit "Multiply" ja kertoimen arvo 2. Tarkoittaa siis kertolaskua jonka kertoimena on kaksi. Käytännössä tällaista kerrointa ei juurikaan käytetä vaan esimerkiksi kerroin 1,05 on tarpeellisempi ja tarkoittaa viiden prosentin muutosta. Käytin kakkosta (200%) kertoimena että muutos näkyy esimerkinomaisesti kolmiulotteisessa kartassa kunnolla.

Sytytyskartta jossa näkyy työn alla oleva muutos.

Muutos näkyvissä
Tässä tuo numeraali taulu komiuloitteisena kuvantona. Olen käyttänyt muutoskertoimena numeroa 2. Se ei ole korrekti kerroin mutta tuo näkyviin vaikutuksen kuten kuvasta näkyy. Kaikki muutetut kartan pisteet näkyvät sinisinä palloina siihen asti kunnes karttaan kajotaan uudelleen muokkausmielessä.

Kolmiuloitteisen kartan kautta säätäminen
Homman voi myös tehdä toisin päin ja siirtää mitä tahansa kartan pistettä yksinään tai ryhmässä. Soveltuu erinomaisesti hienosäätöön. Karttaa voi pyöritellä halunsa mukaan hiiren oikean puoleisen painikkeen avulla.


Tehtaan muokkaama sytytyskartta.

Tehtaan tekemä karkea kartta
Näitä on hyvä käyttää pohjana omille virityksille ja kun alkuperäinen tai muuten toimiva .bin-tiedosto on olemassa voi aina palata siihen jos kokeilu on mennyt jotenkin pieleen.

Tiedosto pitää nimetä
Vastaavalla tavalla toimivat muut ohjelman muodostamat taulut tai kartat. Muutokset tallennetaan .bin tiedostona joka on tietenkin nimettävä asianmukaisesti sekaannusten välttämiseksi. Ehkäpä pieni kuvaus tiedoston sisällöstä on hyväksi tallentaa myös.

Suhteellisia arvoja
Ruiskutuskartan osalta em asiat pitävät paikkansa lukuun ottamatta ruiskutusmäärän osoittamaa numeroa. Ne eivät ole millisekunteja tai tilavuusmittoja vaan keskenään suhteellisia numeroita jossa pieni luku tarkoittaa vähäistä polttoaineen ruiskutusmäärää ja suuri luku pitkää ruiskutusaikaa ja -määrää. Joissain vanhemmissa kartoissa on kuitenkin ilmaistu ruiskutusmäärä millisekunteina.

 

Muokattu kartta.

Pohjatyö numeraalina, hienosäätö 3D-kartalla
Näön vuoksi olen raahannut hiiren vasemman painikkeen avulla yhtä arvoa kartassa "törkeän paljon". Mitä tahansa kartan arvoa voi muokata hiirellä. Muutos näkyy myös numeraalitaululla. Aikaa vievää jos täytyy muutta koko karttaa. Silloin kannattaaa tehdä karkeampi työ numeraalilla taululla käyttäen sen funktioita.


Toiminnot ja funktiot
Vasemmalta oikealle: tallenna pelkkä taulu, sulje taulu, avaa 3D-kartta, vertaa karttoja, näytä erot, muokkaa X-akselia, muokkaa Y-akselia.
Taulua voi siis myös muokata tihentämällä jonkin kohdan ruudukkoa X ja Y-arvoja muuttamalla. Vastaavasti jossain kohdalla on sitten "harvempi kohta". Korkeilla kierroksilla on tyypillisesti harvempi jako.

Suomeksi
Funktiot ovat: poikkeuta, kerro, jaa, kopioi toisesta kartasta, täytä arvolla ja "pehmeä" muutos. Kunkin toiminnon toiminta edellyttää Value eli arvo-ikkunaan jotain haluttua arvoa ennen alueen valintaa. Funktio toteutuu "Execute":a klikkaamalla.

Erikseen tai yhdessä
Yksittäisiä karttoja voi tallentaa erikseen myöhempää käyttöä varten mutta jos säätää kokonaisvaltaisesti on hyvä tallettaa koko tiedosto. Siis myös ne osat joita ei ole tarvinnut muuttaa. Homma pysyy silloin ikään kuin hanskassa: muistissa on erilaisia enemmän ja vähemmän käyttökelpoisia ECUun syötettäviä tiedostoja hyvässä järjestyksessä. Kun tallentaa karttaa niin komento "tallenna nimellä" on käyttökelpoisin.

Myös sytytysennakko on huomioitava
Jos ruiskutuskarttaa muokataan rikkaammalle joltakin kohta merkitsee se myös että sytytyskarttaa on muokattava että polttoaineelle jäisi enemmän palamisaikaa. Tietenkin nämä arvot ovat myös kierrosluku- ja ilmanpaineriippuvaisia.

Tekemällä opettelua
Itse vielä opettelen tämän ohjelman käyttöä ja en ole mikään haka tietokoneen käytössä niin joskus jään jumittamaan johonkin typerään pikku häiriöön. Mutta tehdessä oppii.

Lataaminen pyörän ECUun
Writer-ohjelmalla voi muokatun tiedoston syöttää ECUn uumeniin ja kokeilla kuinka muutokset vaikuttavat.

Lambdan huomioiminen
Jos muutokset ovat merkittäviä niin suosittelen ottamaan katalysaattorin testauksen ajaksi pois. Ohjelmalla voi kytkeä myös lambdan pois jos rikastusta harrastaa enemmän. Päällä oleva lambdasäätö on kuin "ruisku ruiskussa" eli se ohittaa tasakaasuajossa ruiskutuskartan antamat arvot ja laittaa omat arvot sijalle. Suojelee siten katalysaattoria.

Muutoksen vertailu
TunerProssa on vertailutoiminto. Sillä voi vertailla kahden eri kartan välisiä ominaisuuksia. Kokeeksi vertailin alkuperäistä 1100 Brevan MainFuel-karttaa ja sen päivitettyä vastinetta. Joka on tällä hetkellä käytössäni.

Vanhan ja uuden polttoaineen ruiskutuskartan erot.

Muutetut ja muuttamattomat alueet
Kaaviossa ei ole kovin paljon värejä koska se on melko tasainen. Huomattavaa on että pääosaa kartasta (tasainen alue) ei ole lainkaan muutettu. Lisäksi on muutettu jossain määrin, lähinnä ylöspäin, pienillä kaasukahvan avauksilla (5 - 30 astetta, 1000 - 4000 rpm) ja vain pieneltä alueelta pudotettu. (4500 - 6000 rpm)

Polttoainekartan tulkinta
Muutokset ovat vain muutamia prosentteja ja eroalueelta enimmäkseen ylöspäin. Vain pieni kuoppa on vähennettyä polttoainemäärää. Hyvin korkeilla kierroksilla on nähtävissä "harjanne" jonne on, kaasuläpän asentotiedosta päätellen, lisätty ruiskutusta moottorijarrutuksen alueelle. Pyörän ajossa tuntuu nyt selvästi vähemmän nykäystä siirryttäessä moottorijarrutuksesta kiihdytykseen. Kokonaisuutena voi päätellä että tämä kartta ei vielä yksin vastaa edukseen muuttunutta moottorin käyntiä.

Sytytyskartan tulkinta
Tein saman vertailun sytytyskartoista. Täältä löytyykin sitten merkittävä ero. Tämän tason muutos jo vaikuttaakin! Tuntuu ranteissa ja ahterissa.

Vanhan ja uuden sytytyskartan erot.

Ennakkoa tuli lisää
Vaikka polttoainemäärämuutoksia oli vain hieman niin sytytyskartoissa onkin reilusti eroa ja nimenomaan sytytyksen aikaistumisen suuntaan. Tämä oli pieni yllätys mutta hyvä sellainen.

Erotuskarttaa ei pidä muokata
Erotuskartta on vain tarkastelua varten. Sen muuttamisella ei saavuta mitään vaan sen taustalla olevien keskinäisten vertailukarttojen muuttamisella on.

Lisäys 31.07.2013
TunerPron ominaisuuksista johtuu että kaikki kartat ovat muokattavissa samalla tavoin. Niidenkin joita ei tarvitse tai on tarpeetonata muokata.

Lisäys 09.08.2013
Nyt tätä tehtaan päivitystäkin olen muuttanut ja ottanut mainitsemani "saastekuopat" pois ruiskutuskartasta. Kiihtyvyys ko alueella parani.

Lisäys 05.01.1014
Parametripuu on kasvanut korkeutta kun lisää toimintoja on tullut muokkauksen piiriin. Silti on vielä tuntemattomia muuttujia joihin etsitään ratkaisua. Parametripuu näyttää nyt tältä:

Parametripuu tammikuussa 2014.

Paljon lisää mietittävää
Puolessa vuodessa muokattavien osioiden määrä on kasvanut liki kaksinkertaiseksi (9/17) Tämä siis 5AM-ECUssa (Esim: Breva, Norge, Sport, Griso). Nyt on ainakin mitä säätää vaikka tärkeimmät säätökohteet edelleenkin ovat ruiskutusmäärä ja sytytysennakko. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti