sunnuntai 26. tammikuuta 2014

Mietelmä moottoripyörän katalysaattorista

Katalysaattorilla varustetun moottoripyörän moottorinohjauksen tuottama seossuhde ei ole juuri koskaan optimaalinen ajamisen kannalta. Että katalysaattori toimisi edes kohtuullisesti on järjestelmän pakko tuottaa vuorotellen sekä rikasta että laihaa seosta. Vaihteluväli on hyvin taaja ja saattaa vaihdella jopa työtahdin välein. Näin saadaan, erityisesti kolmivaihekatalysaattorin, reaktioteho pysymään riittävän korkealla ja moottorin käynti kohtuullisena. "Laihalla tahdilla" moottori tuottaa vähän tehoa, paljon lämpöä ja typen oksideja. "Rikkaalla tahdilla" syntyy vääntömomenttia, CO-päästöjä kuten hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. Nämä kaikki päästöt "puhdistuvat" katalysaattorissa typeksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi. Maailma pelastuu.

Prosessi ei siis tehontuoton, tai edes taloudellisuuden kannalta, ole mitenkään tehokas. Jos taas katalysaattori poistetaan ja moottori säädetään käymään parhaalla mahdollisella tehontuotolla saadaan runsaasti hiilimonoksidia ja hiilidioksidia mutta ei kovinkaan paljoa typpioksidia.

Luonto hoitaa itsekseen pois kuleksimasta varsin nopeasti typpioksidin ja hiilimonoksidin. Ne ovat kohtuullisen epävakaita seoksia mutta varsin myrkyllisiä.
Hiilidioksidi ei juurikaan ole myrkyllinen mutta sen esiintymisellä on muita haittoja. Mutta sen määrää pakokaasuissa voidaan vähentää vain tehon kustannuksella ja typpipäästöjen kasvulla. Kuin harakka tervatulla sillalla: kun pyrstö irtoaa niin nokka tarttuu.
Katalysaattoria tarvitaan siis vain taajaan asutuilla ja paljon liikennöidyillä alueilla pitämään kahden myrkyn pitoisuuden alhaalla. Kuitenkin tämän tavoitteen saavuttaminen kuluttaa varsin paljon polttoainetta. Kokonaispäästömäärä ja siten kulutus olisi alhaisempi ilman katalysaattoria.

Nyt ei asiaan saa sekoittaa lambdaa. Se on vain työväline ja sillä saa moottorin säädettyä käymään tarkasti oikein useimmissa olosuhteissa. Katalysaattorin yhteydessä se vain on valjastettu katalysaattorin toiminnan optimointiin mutta se voidaan aivan yhtä hyvin säätää moottorin toiminnan optimoimiseksi. Ilman katalysaattoria.

Katalysaattorit ovat ongelmajäte ja niissä on runsaasti raskasmetalleja kuten platinallaa, palladiumia, ceriumia tai rodiumia.

Aihetta sivuten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti