keskiviikko 23. toukokuuta 2012

Bensiineistä ja moottoripolttoaineista tietoa


Käyttöturvallisuustiedote
Polttoaineen sisältämät aineosat ja niiden vaikutukset ympäristöön selviävät käyttöturvallisuustiedotteesta kunkin sekoituksen osalta ja myös erikseen aineosittain.

REACH-asetus
Pitää yllä Euroopan Unionin Kemikaalivirasto. Sattuu sijaitsemaan Suomessa.

Tarina kertoo
Siksi että Italian silloinen pääministeri hurmasi sharmillaan meidän taannoisen presidenttimme Elintarvikeviraston sijoituksesta niin että lohduksi saimme tämän Kemikaaliviraston.
Järjestelmän nimi on REACH johon on tallennettuna jokaisen EU:n alueella kaupallisen kemikaalin tekniset tiedot ja niiden vaarallisuus, paloherkkyydet, sammutustavat sekä ympäristöhaitat että ensiaputiedot jos ainetta on joutunut elimistöön. Niin sanotut käyttöturvalausekkeet. http://www.finnreach.com/FR/fi/palvelut/k%C3%A4ytt%C3%B6turvatiedote-varoitusetiketti-ktt-k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6kset

Oltava saatavilla
Jokaisen firman joka myy kemikaaleja on lain mukaan annettava kysyttäessä tämä selvitys asiakkaalle ilman eri korvausta.

Tiedotteet ovat näkyvissä yleensä helpoimmin firmojen nettisivuilla.

Tässä kansallisen Nesteen myymien aineiden turvallisuustiedotteet.
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%2c2655%2c2710%2c2734%2c2735

St1:sen tiedotteet:
http://www.st1.fi/index.php?id=188
(Tarvitaan Adobe Reader) 

Bensiinin sisältö vaihtelee
Riippuu tietysti miltä huoltoasemaketjulta bensansa on ostanut niin aineen sisältö on eri. Esimerkiksi kaikki laadut eivät sisällä bentseeniä enää lainkaan ja yleensäkin tästä bensiinin perusaineesta ollaan luopumassa. Siksi nykyään puhutaan moottoripolttoaineista.


Tässä tyypillisiä bensiinin haittavaroituksia.

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Voi olla vaarallista sikiölle.
Myös haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Ärsyttää ihoa.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.
Ei saa tyhjentää viemäriin.


E85 -moottorietanolin sisältö

Vaaraa aiheuttavat aineosat:
Etanoli        75-80 til -%
Bensiini       15-30 til-%
Butaani          0- 5 til-%
Isobutanoli n.  0,4 til-%

ABC:n E85
http://www.abcasemat.fi/tankkaa/e-85/e-85/files/kayttoturvallisuustiedote-e85.pdf/attachment_download/attachedFile

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti