tiistai 26. helmikuuta 2013

GuzziDiag-suomi-sanakirja

Sanasto on tarkoitettu yksinomaan Gruppo Moto Guzzi Finlandia Ry:n jäsenten käyttöön. Kopiointi tai muu levittäminen vain tekijän luvalla.

Tällä hetkellä sanakirja on muutaman järjestelmän laajennuksen johdosta päivittämättä. Päivitys sanastoon tulee kunhan siihen vain ryhdyn. 

GuzziDiag on kokonaan suomenkielinen ohjelma joka on tarkoitettu nimenomaan vianetsintään ja toimintotestauksiin. Ohessa onnistuu myös eräät muutokset kuten Co-säätö joissain malleissa sekä erilaiset perusasetukset.
Mutta vianesinnän koodien selityksissä voi olla lyhenteitä.

Mikäli halu vie käyttämään GuzziDiagin oheisohjelmia joilla voidaan suorittaa laajoja säätöjä niin alla olevat suomennokseni saattavat antaa apua varsinkin ensikertalaiselle säätäjälle.

Lähtökohtaisesti tähän kerätyt sanat, termit, lyhenteet ja kiinteät asetukset tähtäävät GuzziDiag-ohjelman "vain luku"-toimintojen nimikkeiden ja niihin liittyvien termistön selvittämiseksi tavalliselle kuolevaiselle.

Jos omistat Guzzin, Morinin, Aprilian tai jonkin muunkin italialaisen pyörämerkin jossa on MagnetiMarellin moottorinohjaus niin GuzziDiagilla pääset tutkimaan sen toimintaa. Työkalut löydät tästä.

Useat näistä termeistä omaavat latinan-, kreikan- tai englanninkielisen taustan. Jossain toisessa yhteydessä ne voivat tarkoittaa aivan eri asiaa.
Olen jakanut sanat pääasiassa kahteen pääryhmään: Lyhenteet ja Termit. Sama asia vois siis löytyä molemmista tai vain toisesta pääryhmästä. Ryhmät ovat suurinpiirtein aakkosjärjestyksessä.

Koska GuzziDiag on laajentunut muuallekin kuin "vain luku" -osioon on sanasto siltä osin puutteellinen mutta ajan mittaan koitan täydentää niiltäkin osin. Lisättyjä termejä ei ole merkitty erikseen.

Lyhenteet:

ABS,
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Sisältää uusimmissa malleissa ajoneuvon nopeustiedon ja ohjaa ajoneuvon ajonhallintajärjestelmää ja moottoritoimintioja. (kts. Ajonvakautus, Luistonesto)

AFR,
Air Fuel Ratio eli ilman ja polttoaineen suhde joka johdetaan moottorin palotilaan. Kukin polttoainelaatu omaa omanlaisensa suhdeluvun. Moottoribensiinin (98E5) ollessa kyseessä suhdeluku on noin 14,7/1. Tarkoittaa 14,7 kiloa ilmaa yhtä bensakiloa kohden.

Askelm,
Askelmoottori, Step Motor, Stepper Motor.

ATC,
Active Traction Control, luistonesto.

Ast,
Astetta. Kiertoliikkeen asteluku esimerkiksi kuvaamaan kaasuläpän kiertymää nolla-asennosta alkaen. Myös kampiakselikulmaa yläkuolokohdasta alkaen.

Avg,
Average, keskiarvo.

BFM,
Base Fuel Map, ruiskutuksen peruskartta. Tämän päälle tulevat rikastukset ja lambdasäätö. Ne eivät näy kartassa vaan ovat oma säätökohteensa.

BP,
Barometric Pressure, vallitseva ilmanpaine.

BTDC,
Before Top Dead Center, ennen yläkuolokohtaa. Tarkoitetaan kampiakselin astelukua vasten pyörimissuuntaan luettuna kun ilmaistaan ruiskutus- tai sytytyshetkeä. Myös venttiilinajoituksessa käytetty termi. (kts. TDC)

CLV, 
CALC LOAD, Calculated Load Value, moottorin kuormitus prosentteina huipputehosta.

CLT,
Ctemp, Coolant Temperature, jäähdytysnesteen lämpötila. Öljy tai muu jäähdytysneste.

CO,
Carbon Oxide, hiilen ja hapen yksiarvoinen yhdiste, häkä. Paljastaa että palaminen on jäänyt epätäydelliseksi ja häkää, sekä muitakin hiiliyhdisteitä (CO2) pääsee pakokaasujen mukana ilmakehään. Ilmiasua COx saatetaan myös käyttää ilmaisemaan kaikkien kyseisen laatuisten, kuten hiilidioksidinkin, palamistuotteiden ilmenemistä tai määrää.

CO säätö,
Tyhjäkäynnillä tehtävä polttoaineseoksen sähköinen säätö joka muuttaa pakokaasun hiilidioksidipitoisuutta. 80 - 90 -lukujen moottorinohjauksien ominaisuus jota saattoi muuttaa ruuviavaimella, myöhemmissä OBD-väylän kautta.Säädön onnistumiselle voi olla ehtona moottorin korkea käyntilämpötila.

CO2,
Carbon Dioxide, hiilidioksidi. Yleensä pakokaasun yhteydessä.

COM,
Communication Port, tietoliikenneportti, sarjaportti, 9-pinninen, RS-232 (Recommended Standard 232) on kahden tietokonelaitteen väliseen tietoliikenteeseen tarkoitettu tietoliikenneportti, jossa data siirtyy yksi bitti kerrallaan. Osittain vanhentunutta tekniikkaa. Katso USB.

corr.,
correction, korjaus. ECUn sisäinen säätöprosessi.

CPS,
Camshaft Position Sensor, Crankshaft Position Sensor, nokka-akselin/ kampi-akselin asennontunnistin, sähkömekaaninen pulssianturi, moottorinohjaukselle tietoa antava anturi, joka kertoo ECUlle kampi-akselin asennon, jotta ECU voi ajoittaa ja liipaista ruiskutusta ja sytytystä. Guzzeissa mallista riippuen nokka-akselin päässä tai vanhemmissa vauhtipyörän yhteydessä.

CSV,
Comma-Separated Values, pilkulla erotetut arvot, tiedostomuoto, jolla tallennetaan yksinkertaista taulukkomuotoista tietoa tekstitiedostoon. Käytetään tallennettaessa pienimuotoisia tiedostoja myöhempää tarkastelua tai muokkausta varten. Tiedostoa voi tarkastella ja käsitellä mm Microsoft Exelillä ja muillakin laskenta- tai taulukko-ohjelmilla.

Deg,
Degree, mon: degrees, aste, astetta. Ilmaisu kulmamitan tai lämpötilan yhteydessä.

DP,
Downpipe, pakoputken osa pakoaukosta lambda-anturille.

DTC,
Diagnostic Trouble Code, Vikakoodi.

ECU,
Electronic Control Unit, elektroninen ohjausyksikkö, moottorinohjaus, ”aivolaatikko” joka säätää kuljettajan ohjaamana moottorin sekä pyörän muita toimintoja. Sulautettu järjestelmä.

ECM,
Electronic Control Module, Kts ECU.

EFI,
Electronic Fuel Injection, elektroninen polttoaineen ruiskutus.

EGT,
Exhaust Gas Temperature, pakokaasun lämpötila.

EGO,
Exhaust Gas Oxygen, pakokaasun jäännöshappimäärä. Lambda-anturin mittaama arvo.

EEPROM,
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, sähköisesti tyhjennettävä ja kirjoitettava muistipiiri. Mahdollistaa karttojen tallennuksen johdon kautta. Uudempia vastaavia piirityyppejä kutsutaan yleisesti Flash-muisteiksi.

EPROM
Erasable Programmable Read-Only Memory, vanhempi versio edellisestä. Omatoiminen ohjelmointi ei onnistu. Ei käytössä tässä yhteydessä.

EMC,
Elektromagneettinen suojaus. Valitettavasti vuotaa toisinaan. Korkeajänniteosat tuottavat häiriösäteilyä joka voi sekottaa ohjelmiston erityisesti ohjelmointivaiheessa.

GDI,
Uudenaikainen suutintyyppi. Sähkötoiminen ruiskutussuutin.

FIAT,
Italialainen automerkki mutta tässä yhteydessä nimitystä FIAT käytetään kaapelista joka toimii sovittimena VAG:n obd-kaapelin ja virtalähteen kytkentään.

HEGO,
Heated EGO , lämmitettävä lambda-anturi. Toiminta-alue laajempi kuin "kylmällä" lambdalla.

Hid.,
Hidas

IGN ADV,
IA, Ignition Advance, sytytysennakko. Ilmoitetaan asteina ennen yläkuolokohtaa. (kts. TDC)

ISCM,
Idle Speed Control Motor, tyhjäkäynnin säätömoottori, askelmoottori, (kts. Step Motor) pitää tyhjäkäynnin kohdillaan vaikka kuorma kasvaisi. Auttaa mäkilähdössä, estää moottorin "tumppaamisen".

ITB,
Individual Throttle Bodies, erilliset läppärungot.

KKL,
Liitäntäkaapeli joka tarvitaan tiedonsiirtoon ECU:n ja tietokoneen välillä.
Toimii myös useissa eurooppalaisissa autoissa kuten VAG-merkit ja Opel.

KNK,
Knock Sensor, nakutuksen tunnistin. (kts. Nakutus)

kPa,
Kilopascal, ilmanpaineen yksikkö.

Mbar,
Millibaaria, ilmanpaineen yksikkö.

MAP,
Manifold Air (myös Absolute) Pressure, imukanavan ilmanpaine, ilmaistaan yleensä kiloPascaleina, kPa. Imukanavan ilmanpaine vaihtelee moottorin kierrosluvun ja kaasuläpän asennon mukaan. Esim. moottorijarrutus: kaasuläppä suljettuna ja moottori käy inertian vuoksi suurilla kierroksilla on imukanavassa suuri alipaine.

Min,
Minimum, minimi, alhaisin arvo.

Max,
Maximum, maksimi, korkein arvo.

MIU,
Mechatronic Integrated Unit, mekaanissähköinen sulautettu moottorinohjausyksikkö. Kts. ECU.


ms,
Millisekunti, aikayksikkö, sekunnin tuhannesosa. Käytetään ilmaisemaan muunmuassa suuttimen aikioloaikaa, kestoa tai viivettä jossain toiminnossa.

mV,
Millivolttia, Voltin tuhannesosa, esimerkiksi TPS:n jännitetieto ilmaistaan millivoltteina. 0 - 5000 mV.

N/A,
Not available, ei käytettävissä. Tietoa ei ole tai sitä ei voi ilmaista.

Nop.,
Nopea

OBD,
On-Board Diagnostic, moottorinohjaus / ajoneuvonhallintajärjestelmän häiriömuistin luentajärjestelmä. 

Ok,
0 killed. (zero killed) Amerikkalaisperäinen sotilasslangin numero- ja kirjainyhdistelmä sisällisodan ajoilta. Merkintätapa tarkoittaa että päivittäisiä kuolemantapauksia ei ole tullut tietoon.
Käytetään nykyään ilmaisemaan asioiden olevan kunnossa tai ainakin oikein.

PCM,
Pulse Code Modulation, Koodintuottomenetelmä. Esim ECU:n vikakoodit.

PWM,
Pulse Widht Modulation, sähköpulssin keston muokkaus.

RIU,
Ride-by-wire Integrated Unit, "sähköinen kaasukahva" ja sen ohjain.

RPM,
Revolutions Per Minute, pyörähdystä minuutissa. Kierrosluku.

TDC,
Top Dead Center, yläkuolokohta. Kampiakselin asento kun mäntä on ylimmässä asennossaan. Käyntikierron aikana mäntä on kaksi kertaa yläkuolokohdassa mutta useammin tarkoitetaan työtahdin alussa olevan männän ja kampiakselin nolla-asentoa. 

STB,
Single Throttle Body, yksi läppärunko. Uusissa V7-malleissa.

TBI,
Throttle Body Injection, suuttimet kaasuläppärungon yhteydessä.

Temp,
Temperature, lämpötila. Ilmaistaan asteina joko Celcius tai Farenheit.

TGPS,
Throttle Grip Position Sensor. Kaasukahvan asentotunnistin. Sijaitsee kuitenkin kaasukahvalta lähtevien vaijerien alapäässä. Antaa tiedon ECU:lle kuljettajan toiveista kaasunasennon suhteen. "Ride By Wire" Ts. kaasuläpällä ja kaasukahvalla ei ole mekaanista kontaktia vaan kaasuläpät säätyvät sähköisesti.

TPS,
Throttle Position Sensor, kaasuläpän asentotunnistin. Kaasuläpän asentoa voidaan ilmaista asteina tai asteita vastaavina jännitelukemina, voltteina, nollasta viiteen. Asentotunnistin sijaitsee jomman kumman läppärungon ylä- tai alapinnalla kaasuläpän akselin jatkeena riippuen pyörän mallista.

USB,
Universal Serial Bus, tietoliikenneportti, korvaa osittain RS232:n. Yleisin langalliseen tiedonsiirtoon käytettävä standardi. Standardin 1.1-versiossa 12 Mbit/s, 2.0-versiossa 480 Mbit/s ja 3.0-versiossa 4,8 Gbit/s.

VAG,
Saksalainen auto- ja moottoripyörävalmistaja, mm. Audi ja Ducati. Tässä yhteydessä puhutaan VAG-kaapelista jota tarvitaan yhteensovittamaan ohjelmointitietokone ja moottorinohjausjärjestelmä.

VE-table,
Volumetric Efficiency table, ruiskutuskartta.

V ja O,
Vasen ja oikea. (ital: S ja D, saksaksi ja engl: L ja R) Käytetään erottamaan samanlaisia osia tai toimintoja toisistaan. Usein myös kappaleiden peilikuvamaisuutta keskenään. Moottoripyörässä aina pyörän takaa kulkusuuntaan katsoen.

VSS,
Vehicle Speed Sensor, ajoneuvon nopeusanturi. Usein jarrujärjestelmän yhteydessä. (kts. ABS)


Termejä:

Acceleration, Accel, Acc,
Kiihdytys. Myös kaasukahvan kiertonopeus. (kts Alfa-kulma)

Advance,
Edistyminen, ennakko. Esim. sytytysennakko: ignition advance.

Ajonvakautus,
Järjestelmä joka pyrkii estämään tai lieventämään kuljettajan tekemiä virheitä.

Alfa-kulma,
Kaasuläpän kiertonopeus asteissa millisekuntia kohti. Ts. kiertonopeus määrittää kuinka paljon moottorista halutaan lisätehoa aikayksikköä kohti.

Algorithm,
Algoritmi, laskukaava jonka tuloksena jokin asetus syntyy.

Alternating,
Eriaikainen, vaihteleva.

Analyse,
Analysoida, tarkastella loogisesti.

Backfire,
Imukanavassa tapahtuma palaminen. Epäonnistuneen käynnistyksen, virheellisen venttiili- tai sytytysajoituksen tai liian laihan seoksen aiheuttama haitallinen ja palovaarallinen ilmiö.

Barometric,
Barometrinen, ilmanpaineesta riippuvainen.

Base,
Pohja, perus, perusasetus.

Burn,
Polttaa, mikropiirille tallennus.

Category,
Luokka, ryhmä.

Change,
Muutos

Changed,
muutettu

Character,
Tunnus, tyyppi, pysyvä asetus.

Closed Loop,
(Engl. suljettu piiri) Ruiskutusjärjestelmässä on lambdatoiminto ja se on toiminnassa. Itse itseään ohjaava järjestelmä. (kts. Open Loop)

Code,
Koodi, komentojono, merkkisarja.

Cold enrichment,
Kylmäkäyntirikastus. Ennen moottorin lämpenemistä yleensä asteittain vähenevä rikastus.

Communication,
Tiedonsiirto, lähettäminen ja vastaanotto.

Connect,
Yhdistä.

Connection,
Liitos.

Connected,
Yhdistetty.

Correction,
Corr, korjaus (ohjattu korjaus), hienosäätö.

Control,
Kontrolli, hallinta.

Count,
Laskelma, lopputilanne.

Current,
Tällä hetkellä, ajantasainen, jatkuva asetus. (Myös sähkövirta, riippuu asiayhteydestä.)

Cylinder,
Lieriö, moottorissa sylinteri jossa mäntä liikkuu.

Dashboard,
Mittartaulu, moninäyttö.

Deacceleration,
Hidastus (ajossa), "kaasun kääntö" hidastuksen suuntaan. Moottorijarrutus.

Debug,
(Engl. bug, vika, de, käänteinen etuliite) Viankorjaus tai vianhavaintotoiminto. Tärkeä toiminto järjestelmän käyttöönoton jälkeiselle kehittämiselle. Tiedot "debuggauksesta" lähtetään toisinaan järjestelmäkehittäjille analysoitavaksi.

Definition,
Määritelmä, selite.

Deflagraatio,
Toivottu palotapahtuman muoto palotilassa jossa palaminen etenee aaltomaisesti leviten sytytystulpasta kohti reunoja.. (kts. Detonaatio)

Delta Fuel Map,
Poikkeamakartta jolla eri sylintereiden käynti optimoidaan mahdollisimman tarkasti.

Detonaatio,
Kahden erillisen palorintaman hallitsematon törmäys palotilassa, haitallinen ilmiö. (vrt. Nakutus)

Development,
Kehitys, jonkin asian kehittäminen.

Difference,
Ero, erotus.

Disable,
Poista käytöstä, estä käyttö, hylkää.

Download,
Tallentaa, tallennus.

Duty Cycle,
Työkierto. Nelitahtikoneessa kierrosluku jaettuna kahdella kertaa syl. lukumäärä kertaa kierrosluku.

Edit,
Muokkaa.

Editor,
Muokkaustoiminto, leikata, asettaa tai siirtää arvoja.

Enable,
Hyväksy käyttöön, ota käyttöön.

Engine,
Moottori, voimanlähde.

Enrichment,
Rikastus, ”ryyppy”. Cold enric. Kylmärikastus, Acc. enric. Kiihdytysrikastus.

Erase Code,
Virhetiedon poistaminen. Ei tarkoita virheen poistoa, vain tiedon siitä.

Erota,
Kytke GuzziDiag irti moottorinohjauksesta, päättää istunnon.

Even,
Samanaikainen, yhtäläinen.

Execute,
Suorittaa, panna toimeen. Myös katkaista, lopettaa.

Factor,
Tekijä, vaikuttaja, asetettu arvo.

Fault Code,
Vikailmoitus.

Fetch,
Hakea, noutaa. Esimerkiksi siirtää tiedosto näytölle. Kts. Load, kts. Send.

File,
Tiedosto. Tarkoitetaan useimmiten tallennettua tiedostoa. Kuten sytytyskartta, tms.

Filter,
Suodatin, vaimennin.

Fine Tune, Fine Tuning,
Hienosäätö, hienoviritys.

Flash-memory,
Flash-muisti, sähköisesti luetteva ja kirjoitettava muistipiiri.

Fuel Delta,
Erokartta, oikea sylinteri (Fuel Main + Fuel Delta)

Fuel Pressure,
Polttoaineen paine.

Fueling,
Tankkaus, polttoaineen talteenotto.

Fuel Main,
Ruiskutuskartta, molemmat sylinterit.

Fuel Phase,
Ruiskutuksen ajoitus sylinterikohtaisesti.

Function,
Toiminto, toiminnon valinta, toiminnon hyväksyminen.

Gamma,
Kokonaisvaikutus, kokonaismäärä.

Gauge,
Mittari.

Graf,
Graafi, käyrä, käyrästö, graafinen esitys, esim. ruiskutuskartta. (vrt. Table)

Hardware,
Ohjelmistojen käsittelyyn tarkoitettu laite ja sen apuvälineet kuten tietokone tai moottorinohjausyksikkö sekä tarvittavat johtimet ja muuntimet yleisesti. Kts. Software.

Huoltoilmaisin,
Avaimenkuva mittaritaulussa. Ilmaisee huollon tarpeen. Nollattavissa, mallista riippuen huoltokoodin avulla tai GuzziDiagin avulla (7SM-mallit)

Increment,
Kasvattaa, nostaa arvoja.

Idle,
Tyhjäkäynti.

Ignition,
Sytytyshetki. Yleisemmin sytytys.

Induction,
Sytytysmenetelmä. Yleisemmin sytytys.

Injection,
Ruiskutus.

Injector,
Suutin.

Jäännöshappi,
Se osa palamistapahtumasta jäljelle jääneestä hapesta joka joutuu pakokanavaan. Jäännöshapen määrä kertoo palotapahtuman tehokkuudesta.

Jäännöshappianturi,
Lambdasondi, lambda-anturi. Pakokanavassa oleva pakokaasun happipitoisuutta mittaava laite. Ohjaa ECUn toimintoja parhaan palamistapahtuman saavuttamiseksi. Erittäin nopeatoiminen. (kts. Kapeakaista ja Laajakaista)

Kapeakaista,
Yleensä perusratkaisu moottorinohjauksessa sovellettaessa closed-loop-järjestelmää jossa lambdasondi antaa tietoa ECU:lle palamistapahtumasta mittaamalla pakokaasun jäännöshappipitoisuutta.

Laajakaista,
Jäännöshappianturin eli lambdasondin laajaa seosvaihtelua mittaava tyyppi. (kts. Wide Band)

Legend,
Suhteellinen taulukko.

Limit,
Limiter, raja, rajoittaja.

Limp Home,
"Ontuen kotiin", Vikasietotila jonka ansiosta järjestelmän vikaannuttuakin voi ajaa turvallisesti huoltoon tai ainakin saada pyörän pois tien varresta.

Live Data,
Lukuhetkellä voimassa oleva tietovirta

Load,
Loading, ladata. 

Logging,
Loggaus, lokiin tallentaminen. Esimerkiksi ajotapahtuman tallentaminen jälkeenpäin analysoitavaksi.

Loki, Log,
Muistio jossa tapahtumat aikajärjestyksessä.

Luistonesto,
Järjestelmä joka estää kuljettajaa menettämästä ajoneuvon hallinnan esimerkiksi kiihdyttämällä yli renkaan pitokyvyn. Toimii yhdessä ABS:n kanssa. (kts. Ajonvakautus)

Manifold,
Imukanavan osa ennen kaasuläppää, Ilmanpuhdistajan kotelo. (kts MAP)

Map,
Kartta, asetustaulu. esim fuel map tai ignition map. Esitetään usein komiulotteisena värillisena grafiikkana. Muistuttaa vuoristokarttaa värillisine "korkeuskäyrineen". Ilmaisee yhdellä kertaa kolmen eri muuttujan arvot.

Mapping,
"Kartan vaihto". Termiä käytetään kun moottorinohjuksessa siirrytään yhdestä laajemmasta säädöstä toiseen. Esimerkiksi sport-säädöstä sadekelin säätöön.

Misfire,
Sytytyskatkos.

Nakutus,
Itsesytytyksen aiheuttama metallinen ääni palotilassa, hyvin haitallinen.(kts. KNK)

Name,
Nimi, nimitys.

Negative Movement,
Liikkeen vähenemissuunta, (kaasukahvan kierto tyhjäkäynnin suuntaan) Kts. Positive Movement.

Odd,
Outo, erilainen, eriaikainen.

Offset,
Korvata, muuttaa arvo.

Open loop,
Tila jossa lambda-toiminto ei ole aktiivinen. Ts. ei vaikuta moottorinohjaukseen. Open loop-tila on käytössä esimerkiksi kovissa kiihdytyksissä, kylmäkäyntirikastuksen aikana, jne. Silti jäännöshappianturilta saa tietoa esimerkiksi erilliseen lambda-näyttöön jotta toiminnon seuraaminen on mahdollista reaaliaikaisesti.

Origo,
Ruiskutus-, sytytys- tai muun kartan "nollakulma" jossa on yleensä kartan pienimmät lukemat. X-, Y- ja Z-akseleiden kohtaamiskulma.

Parameter,
Parametri, säätöarvo, asetus.

Phase,
Vaihe, ajoitus, sytytyksen tai ruiskutuksen tapahtumahetken lukuarvo.

Plug In,
Sähköisellä liittimellä asennettava elektroninen lisävaruste tai -toiminto.

Position,
Asema, asento, sijainti. Esimerkiksi kaasuläpän asento.

Positive Movement,
Liikkeen lisäyssuunta, (kaasukahvan kiertosuunta kaasua lisättäessä) Kts. Negative Movement.

Point,
Piste, säätökohta. Kartassa leikkaajien risteyskohta.

Portti, Port,
Tietoliikennereitin liittymä laitteesta tai laitteeseen. Esim. sarjaportti tai USB-portti. Portit on numeroitu yleisesti 0 - 64. Lähettävässä koneessa pitää olla käytössä sellainen portti josta välitettyä tietoa vastaanottava laite pystyy käsittelemään.(kts. COM)

Pulse Widht,
Jännitepulssin kesto. Ilmaistaan millisekunteina, ms. Useimmiten ilmaistaan suuttimen aukioloaikaa. Suuttimien mitoitus ilmotetaan tietyn aukioloajan aikana tietyn paineen vaikutuksen alaisena suuttimen läpi virtaavana polttoainemääränä.

Quick Shifter,
"Pikavaihtaja", sähköinen kytkentä joka auttaa nopeuttamaan vaihteen vaihtoa käyttämättä kytkintä. Katkoo joko ruiskutusta tai sytytystä millisekuntien ajaksi. Ohjautuu vaihdepolkimen liikkeiden mukaan, yleinen urheilullisissa pyörissä.

Read,
Luku, lukeminen. (kts. Write)

Read Only,
Vain luku. Ei mahdollista kirjoitusta. Kts. Tunable.

Return,
Paluu, käännös takaisin.

Required,
Vaadittava, määritelty,

Revolution,
Kierrosluku.

Rev Limit,
Kierroslukurajoitin.

Right,
Oikea, oikealla puolen.

Scala,
Yleensä tarkoitetaan säätöalaa. Karttoja voi myös muokata "skaalaamalla" eli antamalla jokaiselle tai valituille kartan pisteille muutoskerroinparametri tai muuttaa kartan origon "korkeutta".

Send,
Lähetä, siirrä tiedosto tai asetus ECU:lle tai jonnekin toisaalle.

Setting(s),
Asetus, asetukset. Käytetään ilmaisemaan yhtä tai useampaa asetusta tai asetusvalikkoa.

Simultaneous,
Samanaikainen, yhtä aikaa tapahtuva. (vrt. Alternating)

Smooth,
Tasainen, rauhallinen.

Software,
Ohjelma, tiedostojen hallintajärjestelmä, tietokoneohjelma, tiedosto yleensä. Kts. Hardware.

Spark, Sparking,
Sytytyskipinä, kipinöinti.

Speed,
Nopeus.

Speedo, Speedometer,
Nopeusmittari.

Speedo Correction,
Tyyppikohtainen muunninasetus:  Breva 1100 ja 1200 ei ABS; 1630, Stelvio Bosch ABS; 11811, Norge 2V ABS; 13044, ei ABS tai Conti ABS; 1547.
.
Staging,
Asetuksen teko (asettaminen), pysyväisluonteinen asetus.

Step(per) Motor,
Askelmoottori. Säätää esim. tyhjäkäyntiseosta ECUn ohjeiden mukaan. Estää moottorin sammumisen kuormituksen kasvaessa.

Stroke,
Isku, sytytystahti.

Squirt,
Ruiskutus, ruiskaus, yksi ruiskutuskerta.

Table,
Taulu, esim ruiskutuskartan numeraali versio.Yksitasoinen ilmiasu.

Temperature,
Lämpötila.

Threshold,
Kynnys, liipaisinarvo.

Throttle,
Kaasuläppä.

Throttle Position,
TP, kaasuläpän asento. TPS-anturin ilmaisema kulmalukema.

Toimintotestaus,
Järjestelmän testaus virtuaalisesti käynnistämällä haluttu toiminto Guzzidiagin ikkunan kautta. (Ensin sytytys, siten vasta suuttimet räjähdysvaaran estämiseksi.)

Tool,
Työväline, apuohjelma.

Torque,
Vääntömomentti (moottorin).

Time,
Aika, ajan kuluminen.

Tree,
Puu, tiedostojärjestys ohjelmassa.

Trim,
Hienosäätö. Kts. Fine Tuning.

Tune,
Säätö, viritys.

Tunable,
Muokattava, säädettävissä.

Type,
Tyyppi, laji.

Unknown,
Tuntematon, (tuntematon muuttuja, ei otettu käyttöön).

Update,
Päivitys, uusi toiminto.


Useahammasanturi,
Kampiakselin kierrosnopeuden mittaava laite, kts Yksihammasanturi.
User,
Käyttäjä.

Value,
Arvo, jnk. kesto.

Wide-Band Lambda,
Jäännöshappianturi joka kykenee selviytymään suuristakin seosvaihteluista sekoamatta. Erittäin käytännöllinen kun tehdään tarkkaa säätötyötä moottorinohjaukseen. Laajakaistalambda.

View,
Tarkastele.

Viewer,
Näyttäminen, näyttö. Myös ohjelma jolla voi tarkastella jotakin.

Vikasietotila,
Limp Home, "Ontuen kotiin". Tila jossa pyörän ominaisuuksia voi käyttää hyvin rajoittuneesti esimerkiksi huoltoon viemistä varten. Suojatila jossa pyörää voidaan ajaa.

Write,
Kirjoitus. Järjestelmään on mahdollisuus tehdä muutoksia.

Yksihammasanturi,
Kampiakselin kierrosluvun mittaava anturi. Kts Useahammasanturi. Kts CPS.
Huom! kierrosnopeus ja kierrosluku eivät ole yksi ja sama asia. Yhden kierroksen aikana voi kierrosnopeus muuttua vaikka kierrosluku ei muutukaan koska seuraava kierros voi olla vastaavasti nopeampi tai hitaampi.

Zero, zero point,
Nolla, nollakohta. (kts. Origo)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti